به دلیل نوسانات بازار جهت استعلام قیمت روز تماس بگیرید.
در حال حاضر سینک برند تکا موجود نمیباشد