به دلیل نوسانات بازار جهت استعلام قیمت روز تماس بگیرید.